Szkolenia ABI – informacja dla kandydatów

18 kwietnia 2019

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – kto może pełnić funkcję administratora?

Informacje o osobach fizycznych to elementy wyjątkowo chronione, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest o wiele więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego kandydat musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – imienny certyfikat i dostęp do materiałów szkoleniowych

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W czasie kursu uczestnicy poznają kluczowe terminy, takie jak przetwarzanie danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do skryptów szkoleniowych i szablonów dokumentów.