Badania gruntu – czym są i dlaczego się je wykonuje?

6 marca 2019

Bez względu na to, czy stawiamy dom, czy jesteśmy inwestorem, który dopiero rozpoczyna budowę dużego osiedla mieszkaniowego, musimy pamiętać o przydatnych w trakcie budowy pracach. Godne uwagi są m. in. badania gruntu. Po co prowadzi się badania gruntu? Jakie prace obejmują?

Badania gruntu – co się pod nimi kryje?

Badania gruntu to rodzaj usług geologicznych, które wykonywane są tak na etapie rozpoczynania inwestycji budowlanej, jak i w trakcie jej trwania. Mają one na celu identyfikacja właściwości gruntowych i wodnych terenu, na którym ma zostać wzniesiona nieruchomość. Dzięki temu śmiało można zacząć inwestycję w wybranym miejscu. Nie trzeba wówczas bać się, że wzniesiony budynek runie, bo parametry gruntowo–wodne były nieodpowiednie. Właściwie przeprowadzone badania gruntowe pomagają określić ułożenie warstw gruntu oraz jego właściwości hydrogeologiczne. Pozwalają również na określenie własności fizyczno-mechanicznych terenu, na którym mają mieć miejsce prace budowlane.

Badania gruntu – jakiego rodzaju czynności przeprowadza się w ich trakcie?

Badania gruntu to szereg skomplikowanych czynności, które mogą być wykonane jedynie przez biegłych o odpowiednich kwalifikacjach. Najczęściej inicjowane są wierceniem geologicznym oraz sondowaniem geologicznym. Później wykonuje się także laboratoryjne badania gruntu. Ostatnim etapem badań geologicznych jest zawsze opracowanie dokumentacji w oparciu o uzyskane wyniki badań. Chcąc przeprowadzić badania geologiczne przed początkiem inwestycji bądź już w podczas jej trakcie, powinno się powierzyć je posiadającym rozległe kwalifikacje geologom, który mają wymagane pozwolenia. Tylko w takiej sytuacji można mieć pewność, że prace będą odpowiednio przeprowadzone, a uzyskane rezultaty są zgodne ze stanem faktycznym. Szczęśliwie, obecnie odszukanie przedsiębiorstw oferujących badania geologiczne, nie przysparza wielu kłopotów. Wiele z nich to przedsiębiorstwa o doskonałej opinii.