Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

23 lipca 2022

Zajrzyj na flobo.io, aby odnaleźć informacje o nocie księgowej na 40 euro.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Wszak zwłoka w przelaniu należności może być kwestią krótkotrwałych problemów finansowych czy jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W momencie, gdy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]