metoda kasowa

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

23 lipca 2023

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. Niestety w tej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone wielokrotnie dopominać się od kontrahenta wniesienia należności za dostarczone towary czy też zrealizowane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się regularnie, nawet znakomicie prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i finalnie dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył razem z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej opłaty. Ze względu na sprecyzowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać większość naszych właścicieli firm, jednakże muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne sygnowanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga stałego kontrolowania wpływu należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich śledzenia, aby nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach kontrola należności wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz minimalizację ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]