Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

14 listopada 2022

Tania windykacja - więcej o ofercie na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest dużo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, zmierzające do ściągnięcia zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego podejmuje się w stosunku do dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile taka forma dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca generuje porównywalną liczbę paragonów oraz faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w ustalonym terminie bez wątpienia rośnie. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem wpłat pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z Flobo może dodać indywidualne scenariusze działań wszczynanych względem opieszałych klientów, definiując między innymi interwały między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą efektów, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na koniec, pod warunkiem, że wyliczone wyżej działania będą nieefektywne, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie przychodzących należności, a po paru miesiącach skutkuje też ogromną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]