Workowany Ekogroszek

21 czerwca 2019

Właściwości ekogroszku

Ekogroszek to paliwo produkowane z węgla kamiennego lub z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel ma postać stałą. Węgiel użyty do wprodukowania ekogroszku musi cechować się niską zawartością siarki (mniejszą niż 1%), a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24 MJ na 1 kg. Ponadto, ważnym jest, aby węgiel ten nie miał w swoim składzie wody oraz innych substancji niepalnych.

Ekogroszek w naszych domach

Przez wzgląd na małe rozmiary, ekogroszek można spalać przy wykorzystaniu automatycznych dozowników węgla, które są elementem kotłów retortowych. Wykorzystywany jest wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i gotowy do użycia.

Plusy stosowania ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do wytwarzania energii w gospodarstwach domowych oznacza dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż to ma miejsce w przypadku spalania innych węgli. Ekogroszek jest przez to uznawany za paliwo ekologiczne.
  • W porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, dioksyn, furanów oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Po spaleniu ekogroszku pozostaje również dużo mniej popiołu.