Audyt personalny – pomyśl o rozwoju kompetencji pracowników

10 czerwca 2021

Wejdź na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/, aby otrzymać informacje dotyczące rozwoju pracowników.

Coraz więcej pracodawców rozumie, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu ma wkład w powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowani pracownicy posiadający szeroki wachlarz umiejętności miękkich to przecież najważniejszy fundament każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – odkryj skryte możliwości swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający ocenę ich osobistych kompetencji oraz uwarunkowań może wspomóc pracodawcę w zebraniu zespołu, który będzie przygotowany na trudne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez doświadczonego coacha można odkryć, kto z zatrudnionych wykazuje umiejętności kierownicze i będzie najlepszym liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane na różnorodne sposoby – przykładowo w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie sesji stosowane są uznane techniki szkoleń, np. wywiady, case study (omówienie danego przypadku), zadania w grupach oraz symulacje. Dzięki nim można odkryć utajony potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z pracownikami w formie coachingu.

Fazy audytów AC/DC

Prawidłowo opracowany audyt jest podzielony na wiele etapów. Zaczyna się od określenia kompetencji potrzebnych na konkretnym stanowisku. Następnie audytor przygotowuje techniki, które zostaną użyte w trakcie sesji. Kolejnym etapem jest zasygnalizowanie intencji sesji i tego, co planuje się za jej sprawą uzyskać. Nie bez znaczenia jest poza tym otoczenie, w którym będą wykonane sesje z zatrudnionymi – musi ono dawać komfort, który wspomoże spełnienie celów audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna czy też grupowa) jest przeprowadzana przez doświadczonych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient otrzymuje spersonalizowany, wyczerpujący protokół, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich mocne strony i podane są rekomendacje, jak należy poprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]