Gdzie wykonać badania operatorów?

9 lipca 2020

Badania operatorów Bielsko - więcej informacji o tych usługach

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach potrzebne są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je posiada, przeprowadza się specjalistyczne testy. By je wykonać, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w jakim zamierza pracować badany. Inne badania wykonywane są w przypadku sędziów, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania okazują się wykonywane dużo częściej. Warto więc napisać parę zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich charakter i jakie zdolności okazują się w ich trakcie sprawdzane.

Reguły badań operatorów

Częstość przeprowadzania oraz rodzaj badań operatorów wózków paletowych i innych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 albo 4 lata, poza badanymi po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania badań co dwadzieścia cztery miesiące. Warto przy tym pamiętać, iż wygląd testów może być zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je psycholog uzna, iż konieczne są dodatkowe testy lub poszczególne elementy okażą się w konkretnym wypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej postać papierowego testu oraz test sprawdzający możliwości intelektualne. Potem przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, polegające zwykle na naciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to również testy zdolności postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]