Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

23 sierpnia 2022

Zajrzyj tutaj, jeżeli szukasz szczegółowych informacji na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień biura tłumaczeń przygotowują tysiące przysięgłych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, że online łatwo wyszukać bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nieraz wymagane, przykładowo jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie obliczyć cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Czas realizacji, język, poziom skomplikowania przekładu – to wpływa na finalną cenę usługi

Finalną cenę tłumaczenia dokumentu determinują wyszczególnione niżej elementy:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli przekład w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, francuski) albo germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie najczęściej tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja opracowań medycznych, kontraktów handlowych bądź prac dyplomowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale również stosowną wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niedopuszczalnych pomyłek.

Dlaczego przekład uwierzytelniony to większy koszt?

Warto zaznaczyć, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia bądź dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli zwykle mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów, z kolei w razie konieczności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]