Kiedy przeprowadza się badania wysokościowe

26 maja 2020

Jeżeli potrzebujesz zamówić badania wysokościowe Kęty, zajrzyj w to miejsce

Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie związane z podwyższonym ryzykiem. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia groźnych sytuacji, wprowadzono konieczność przeprowadzania specjalistycznych badań sprawdzających czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – neurologiczne, okulistyczne i laryngologiczne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według przepisów uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na stropach, masztach, podestach itd. Specjalne testy sprawdzają czy kandydat nie ma wady wzroku lub innych dolegliwości mogących negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo pracy. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z trzech stadiów – badania okulistycznego, neurologicznego oraz laryngologicznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku wad wzroku, problemów z błędnikiem lub padaczki. Uzupełnieniem jest badanie ogólne u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie przeciwwskazania wykluczają kandydatów?

Badania do pracy na wysokości są ważne przez dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je częściej – co 12 miesięcy. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest zez, wada wzroku, jak również cukrzyca i schorzenia neurologiczne. Warto podkreślić, że noszenie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w ekstremalnych warunkach (kurz, pył). To jednak nie wszystko – niektórzy pracownicy, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im m.in. operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn drogowych czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]