Odpowiednią izolację fundamentów zaplanuj zanim rozpoczniesz budowę domu

7 lutego 2020

Ochrona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć przenikająca mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu mieszkańców.

Kto przeprowadzi hydroizolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się zlecić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale też w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w konkretnym przypadku. Wszak użycie odpowiednich technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również dogłębna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zweryfikować czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda w mgnieniu oka wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się zagrożenie podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Sposoby hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią wykorzystuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zablokuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów także powinno się powierzyć profesjonalistom, gdyż kardynalnym błędem niewykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) bądź użycie ich tanich substytutów, nie posiadających analogicznych parametrów wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów nieodpowiednich do stopnia obciążenia wilgocią może powodować, iż będzie ona nieskuteczna.