Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

13 lutego 2020

Co powinno się wiedzieć o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków?

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia studiów czy też pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich m.in. dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by pracować w tym zawodzie, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]