Usługi prywatnego detektywa

5 lutego 2020

Kim jest detektyw? Ta profesja rozwija się już od XIX wieku, a użycie niezwykłych i intrygujących zasad dedukcji odbiło swój ślad w literaturze jak na przykład bohater literacki Sherlock Holmes. Fraza “detektyw” pochodzi z łaciny i oznacza „odkrywać”, „wykrywać”, „wyjawić”.
Działalność detektywa opiera się na przeprowadzeniu śledztwa, podczas którego posługuje się rozumowaniem logicznym i innymi niejawnymi metodami dochodzenia. Na podstawie zebranych dowodów, faktów, przesłanek przeprowadza proces dedukcji co ma na celu dojście do prawidłowych konkluzji. Prywatny detektyw nawet prowadząc rozpoznanie zdarzenia zlecone przez klienta jest zobowiązany do posiadania licencji, gdyż jego zeznania mogą mieć ogromne znaczenie w sprawach sądowych czy dochodzeniach policji.

Zakres czynności detektywa

Korzystanie z usług prywatnych detektywów staje się coraz częstsze. Obecnie biura detektywistyczne prowadzone są w sposób odpowiedzialny i profesjonalny, a każda charakterystyczna przesłanka czy wiadomość od klienta jest ważna. Główny wachlarz takiej działalności to zbieranie wrażliwych, tajnych wiadomości często dotyczących procesów karnych i cywilnych, szukanie mienia, osób zaginionych lub ukrywających się, dokonywanie weryfikacji wiarygodności świadków i aktów, wywiązywania się z obowiązków finansowych i ubezpieczeniowych. Wysokie zapotrzebowanie na detektywów wynika z faktu, że zdarzają się sytuacje, gdy jesteśmy oszukiwani, a jako strona poszkodowana ciężko jest uzasadnić nasze racje i argumenty. By chronić własne interesy wiele oszustw jest tuszowanych, a oświadczenia osób postronnych i świadków są przekłamane. Tylko detektyw jest w stanie ustalić jednolitą wersję i dojść do prawdy.