Weryfikacja stanu gruntów – badania geologiczne

19 października 2018

Prowadzone obecnie badania geologiczne wykorzystują specjalistyczny sprzęt, który umożliwia precyzyjną weryfikację stanu gleby. Jakie procedury przeprowadza się w trakcie tego typu badań i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – opinie geotechniczne

Badania geologiczne prowadzone są w celu uzyskania precyzyjnych informacji dotyczących specyfikacji gruntu. Do najważniejszych czynności, jakie wykonują geolodzy należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie dylatometrem, pobranie próbek gruntu, ustalenie profilu litograficznego. Czynności te są niezbędne przed rozpoczęciem budowy. Bez starannej weryfikacji gruntów budynkom może grozić osiadanie, a nawet zawalenie. Podmioty zajmujące się badaniami gruntów przygotowują wiele ważnych dokumentów, takich jak dokumentacje geologiczno-inżynierskie, operaty wodnoprawne, przeprowadzają ekspertyzy o stanie środowiska. W zakresie ich działania są też badania związane z geologią górniczą – wykonywanie badań elektrooporowych, przygotowywanie dokumentacji złóż, inwentaryzacja terenów.

Badania geologiczne – wiercenia 30 metrów wgłąb gruntu

Działania związane z weryfikacją składu gruntów przeprowadza się przy pomocy rozmaitych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt wiertniczy pobiera próbki do wnikliwych badań w laboratorium. Przedsiębiorstwa wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i zmechanizowane maszyny, które przeprowadzają odwierty nawet 30 metrów wgłąb gruntu. Należą do nich stożki sejsmiczne, sondy BAT. W pracy wykorzystuje się badania polowe, np. sondowania SCPTu, dylometrem DMT bądź dynamiczne. Dzięki nim można określić właściwości gruntów niespoistych czy ściśliwość gruntu. Musisz wykonać badanie geologiczne? Zaufaj doświadczonym geologom mającym właściwe kwalifikacje.