Odzyskaj równowagę między ciałem i umysłem – o choreoterapii

22 grudnia 2018

Dzisiejsza psychologia nierzadko wykorzystuje pozytywny wpływ, jaki wywiera sztuka na ludzką psychikę. Dzieje się tak bez względu na fakt, czy idzie o odbiorcę dzieła, czy jego twórcę. Formy terapii korzystające z działań artystycznych nazywa się arteterapią. Do tej grupy zalicza się między innymi teatroterapię, biblioterapię (opierającą się na czytaniu), filmoterapię, muzykoterapię oraz choreoterapię. Ostatnia z nich, jak nietrudno się domyślić, jako czynnik terapeutyczny wykorzystuje taniec. Co należy o niej wiedzieć?

Choreoterapia – odzyskaj równowagę między ciałem i umysłem

Choreoterapia jest efektywna, bo istotne elementy tańca umożliwiają odzyskanie i zachowanie równowagi między ciałem, a umysłem. Ruch i rytm pozwalają pacjentowi wgłębić się w swoją psychikę, zrozumieć zachodzące w niej procesy oraz zapanować nad emocjami. By brać udział w zajęciach choreoterapii nie jest potrzebna znajomość jakiegokolwiek stylu tanecznego. Nie są też konieczne zadatki do bycia niezłym tancerzem. Znacznie istotniejsze jest odnalezienie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym wesprze pacjenta terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie PTSD i lęku społecznego

Zakres problemów i schorzeń, w zwalczeniu których pomaga choreoterapia, jest niezwykle szeroki. Obejmuje zarówno schorzenia somatyczne, jak i te natury czysto psychicznej. Choreoterapię stosuje się m.in. w leczeniu lęku społecznego, depresji, ADHD, nerwic i przewlekłego zespołu stresu pourazowego. Oprócz tego może być wykorzystywana jako terapia pomocnicza u pacjentów zmagających się z nowotworami, chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym czy zaburzeniami ruchowymi – również tymi będącymi następstwami upośledzeń różnego typu.